цели

С визия за бъдещето, добре организирана структура, know-how, предприемчивост и решителност Eurogat A.Д. е определила следните стратегически цели за развитие:

  • Поддържане на лидерското място на пазара на кафе машини и барово оборудване с нова подобрена мрежа за продажби.
  • Развитие на дейността със специализираните потребителски продукти “Еspresso кафе машини” , възползвайки се от широките и задълбочени познания, които имаме за професионалните кафе машини за espresso.
  • Разширяване на гамата от продукти със аксесоари и резервни части на най-известните международни производители на кафе машини за по-добро обслужване на нашите клиенти.

Подобряване на всички предлагани от нас услуги чрез :

  • Непрекъснато обучение на специализирания персонал,
  • С осъвременяването на новата ни web страница и възможност за ползване на опция B2B за поръчки, молби, запитвания и оплаквания в реално време,
  • С въвеждането на стандарт за качество (ISO) през първото четиримесечие на 2006 година.

Убедени сме че чрез постигането на нашите цели, ще запазим лидерската си позиция в едно от направленията на туристическата индустрия, която допринася съществено за националната икономика. 
 

 Условия на използване