полезна информация

Избор и монтаж на кафе машина за espresso
Какво имаме предвид при покупката на една кафе машина за espresso? 

Параметри:

 • Надеждност на марката
 • Техническа поддръжка: внимателно оценете възможностите за техническа поддръжка във вашия район, бързината и нивото на техническото обслужване и сервиз.
 • Възможности: Първия параметър, който е определящ е броя на чашите espressso които е нужно да произвеждате в час пик. Също имайте предвид, че кафе машината се използва и за да произвежда пяна за cappuccino, а също така и топла вода за чай.
 • Размери и място на бара: С колко място разполагате.
 • Предпочитания за типа(автоматична или суперавтоматична).
 • Аксесоари.
 • Естетичен външен вид.

Монтаж на кафе машината:
За да монтирате една нова кафе машина се следват няколко стъпки, някои от които влизат в задълженията на техника, извършващ монтажа, докато други са ежедневни и рутинни. Процедурата е почти еднаква за повечето кафе машини, въпреки че всеки производител има негови специфични изисквания:

 • Убедете се, че кранът за захранване със вода е отворен.
 • Завъртете превключвателя on/ off в позиция 1 и проверете дали нивото на водата в бойлера е правилното.
 • Свържете устройството за задържане на филтъра (без кафе) към групите.
 • Завъртете превключвателя on/ off в позиция 2 и изчакайте загряването да бъде завършено. Необходимото време зависи от типа на машината. Когато показанията на манометъра достигнат нужните стойности през групите на кафе машината се подава вода и пара за около минута.
 • Изчакайте налягането в бойлера да се установи.
 • Направете достатъчно на брой чаши espresso и проверете вкуса преди да сервирате на клиентите.
  Същите стъпки се следват при подготовката на машината в началото на деня.
  Потребление на електрическа енергия, когато машината не функционира:
  Енергията, консумирана от кафе машината, когато не функцинира, зависи до голяма степен от нейния тип, но обикновено се движи между 0,2 и 0,8 Квч.

 Условия на използване