H Eurogat A.E. μσω του δικτυακο τπου της www.eurogat.eu, προσφρει τις υπηρεσες της υπ τους κτωθι ρους χρσης, τους οποους οι επισκπτες /χρστες καλονται να διαβσουν προσεκτικ και να προβον σε επσκεψη/χρση των σελδων/υπηρεσιν του, μνο εφσον τους αποδχoνται πλρως. Η χρση συνεπγεται την αποδοχ των ρων αυτν.
Η Eurogat A.E. διατηρε το δικαωμα να τροποποιε /και να αλλζει προσωριν μνιμα μρος το σνολο των περιεχομνων της ιστοσελδας της, σε τι αφορ τα προιντα, χωρς προειδοποηση προς τους χρστες/τριες/μλη του.
Οι χρστες αποδχονται τι η Eurogat A.E. διατηρε το αποκλειστικ δικαωμα να διακψει τη χρση τη διθεση του περιεχομνου της ιστοσελδας της στους χρστες.
λο το περιεχμενο της ιστοσελδας της Eurogat A.E., συμπεριλαμβανομνων εικνων, γραφικν, φωτογραφιν, σχεδων, κειμνων και γενικ λων των αρχεων αυτο του δικτυακο τπου, αποτελον πνευματικ ιδιοκτησα και κατατεθειμνα σματα της Eurogat A.E. και προστατεονται απ τις σχετικς διατξεις του ελληνικο δικαου, του ευρωπακο δικαου και των διεθνν συμβσεων και συνθηκν. Συνεπς, καννα εξ αυτν δε δναται να αποτελσει εν λω εν μρει αντικεμενο πλησης, αντιγραφς, τροποποησης, αναπαραγωγς, αναδημοσευσης να φορτωθε, να μεταδοθε να διανεμηθε με οποιονδποτε τρπο.
Δεδομνης της φσης και του γκου του διαδικτου, υπ οποιεσδποτε συνθκες, συμπεριλαμβανομνης και της περπτωσης αμλειας, η Eurogat A.E. δεν ευθνεται για οποιασδποτε μορφς ζημα υποστον οι επισκπτες/χρστες απ την ιστοσελδας της, καθς προβανουν σε αυτ, με δικ τους πρωτοβουλα. Η Eurogat Α.Ε. επιδικει για την ποιτητα, την πληρτητα και την εγκυρτητα των πληροφοριν που παρατθενται στην ιστοσελδα της, www.eurogat.eu με την επιφλαξη τυχν τεχνικν τυπογραφικν λαθν, που δεν μπορον να προβλεφθον χουν προκψει ακοσια.
Οι ανωτρω ροι και προποθσεις χρσης της ιστοσελδας της Eurogat A.E., καθς και οποιαδποτε τροποποηση τους, διπονται και συμπληρνονται απ το ελληνικ δκαιο, το δκαιο της Ευρωπακς νωσης και τις σχετικς διεθνες συνθκες. Οποιαδποτε διταξη των ανωτρω ρων καταστε αντθετη προς το νμο, παει αυτοδικαως να ισχει και αφαιρεται απ το παρν, χωρς σε καμα περπτωση να θγεται η ισχς των λοιπν ρων. Το παρν αποτελε τη συμφωνα μεταξ της ιστοσελδας της Eurogat A.E. και των επισκεπτν/χρηστν της και δεν δεσμεει παρ μνο αυτος. Καμα τροποποηση των ρων αυτν δε θα λαμβνεται υπψη και δε θα αποτελε τμμα της συμφωνας αυτς, εν δεν χει διατυπωθε εγγρφως και δεν χει ενσωματωθε σε αυτ.
Η διαχεριση και προστασα των προσωπικν δεδομνων του επισκπτη/ χρστη των υπηρεσιν της ιστοσελδας της Eurogat A.E. υπκειται στις σχετικς διατξεις της ελληνικς νομοθεσας (Ν. 2472/1997 για την προστασα του ατμου και την προστασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα πως χει συμπληρωθε με τις αποφσεις του Προδρου της Επιτροπς Προστασας Προσωπικν Δεδομνων, πως και το Νμο 2774/1999 και του ευρωπακο δικαου (οδηγες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε κθε περπτωση η Eurogat A.E. διατηρε το δικαωμα αλλαγς των ρων προστασας των προσωπικν δεδομνων κατπιν ενημρωσης των επισκεπτν/χρηστν και μσα στο υπρχον και ενδεχμενο νομικ πλασιο. H χρση /επσκεψη συνεπγεται αποδοχ των ρων αυτν.

Κεντρικ κατστημα Θεσσαλονκης:
28ης Οκτωβρου 90
54642 Θεσσαλονκη
Τηλ: 2310 865417, 865418
Φαξ: 2310 819639

Υποκατστημα Αθνας:
Παρ. Λεωφ. Βουλιαγμνης 64,
Ελληνικ Αργυροπολη 164 52
Τηλ: 210 9965278, 9951383
Φαξ: 210 9960415

EUROGAT Service Point Crete:
Αλ. Παπαναστασου 135
71409 Ηρκλειο Κρτης
Τηλ: 2810-210410
Φαξ: 2810-210416