Условия на използване

Чрез официалната си web страница Eurogat A.E., предлага своите услуги при описаните по-долу условия. Eurogat A.E най – любезно моли посетителите / потребителите да ги разгледат подробно и да посещават / ползват web страницата само, ако са напълно съгласни с условията.
Eurogat S.A. си запазва правата да видоизменя или / променя постоянно или временно част от съдържанието или цялото съдържание на web страницата, отнасяща се до продуктите, без предварително известяване на потребителите / членовете.
Потребителите приемат, че Eurogat S.A. си запазва правата да прекъсва ползването или наличността съдържанието на web страницата за потребителите.
Цялото съдържание на website на Eurogat S.A., включително картините, фотографиите, диаграмите, таблиците, есе материалите и всички файлове на тази web страницата, представляват интелектуална собственост и запазена търговска марка на Eurogat S.A., която е защитена от всички релевантни обезпечения, предвидени от Гръцкото законодателство, Европейското законодателство и Законодателството за международни договори и споразумения.
Следователно нищо от по-горе споменатото не може да бъде частично или изцяло, продавано, копирано, модифицирано, възпроизвеждано,публикувано отново или по някакъв начин препращано или предназначавано.
Поради огромната същност на интернет, при никакви обстоятелства, включващи случаи на небрежност и невнимание, Eurogat S.A. не е отговорен за каквито и да било повреди, от които посетителите / потребителите могат да пострадат чрез website, тъй като те го посещават на своя собствена отговорност.
Eurogat S.A. следва качеството, целостта и валидността на всичко, което касае информацията, дадена в собствения му website, www.eurogat.eu, запазвайки си правото да не носи отговорност за каквито и да било технически, типографски грешки, които не могат да се предвидят или са възникнали неволно.
По-горе споменатите условия на използване на website на Eurogat, така както и всяка модификация, са изпълнени по правилата на Гръцкото и Европейско законодателство, и по правилата на всички съответни международни споразумения.
Всяка клауза на по-горе споменатите условия, противоречаща на закона, може да бъде ipso jure прекратена, за да бъде премахната от настоящите условия, без да засяга валидността на останалите.
Настоящото е свързано и се отнася само до споразуменията между website на Eurogat и неговите посетители / потребители.
Никаква нотификация на тези условия не се взима в предвид и не е част от това споразумение, ако не е включена в тях, в писмена форма.
Администрирането и защитата на личната информация на посетителите / потребителите на website на Eurogat се осъществява по установения ред съгласно Гръцкия закон ( 2472 / 1997 г. Закон за защита на личността и защита на информацията от личен характер, така като е завършен от решението на Президента на Комитета за защита на личните данни, както и от закон 2774 / 1999 и Европейския закон (Директиви 95/46/ЕС и 97/66/ЕС).
Eurogat S.A. си запазва правата да променя условията за защита на личните данни след като информира посетителите / потребителите в настоящата или в друга юридическа форма.

 Условия на използване